Tim Cake

Tim Cake

ชอบเขียน ชอบทดลอง ชอบทำงาน ชอบท่องเที่ยว
New York
แนะนำตัว Tim Cake

แนะนำตัว Tim Cake

สวัสดีครับ ชื่อ ทิม เค๊กครับ เป็นคนชอบ ศึกษา อ่าน ทดลอง ทำ เขียน และขอบโค๊ดดิ้ง เป็นเรื่องดีที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจคนี้ สำหรับ ตัวทิมเอง เป็นคนชอบเทคโนโลยีมากๆ จะมาอัพเดต เรื่องราวต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้