วิธีตรวจสอบ pixel ID

วิธีตรวจสอบ pixel ID

ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง พิกเซลที่บนระบบ ถูกต้องหรือเรียบร้อยหรือไม่

หากพิกเซลยังไม่มีการติดบนระบบ หรือ id pixel ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้การนำส่งโฆษณาผิดเพี้ยนได้เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลของพิกเซล จึงต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งก่อนที่จะกดเผยแพร่โฆษณา

ติดตั้ง Mata Pixel Helper
เพิ่มในส่วนขยายของโครม
add extension เพื่อติดตั้ง
ติดตั้งสำเร็จ
นำโดเมนที่ติดพิกเซลมาวาง เพื่อตรวจสอบ ID Pixel
กดเพื่อตรวจสอบดู id pixel

เมื่อติดพิกเซลบนระบบเรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการสร้าง campaign conversion เพื่อทำการโฆษณาได้เลย


ขอขอบคุณสปอนเซอร์และผู้มีอุปการะคุณ

https://ads.blogaccessories.online/
https://250fb.com/