Tiktok Update การส่งคืนสินค้า

Tiktok Update การส่งคืนสินค้า

ล่าสุดในการอัพเดตของแพลตฟอร์ม TikTok เกี่ยวกับการส่งคืนสินค้า มีการเพิ่มความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือในกระบวนการส่งคืนสินค้าสำหรับผู้ใช้ นโยบายการคืนสินค้าใน TikTok Update ใหม่นี้เน้นความโปร่งใสและเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ใช้และผู้ขายสามารถใช้งานได้โดยง่ายและไม่ยุ่งยาก

เงื่อนไขการคืนสินค้า

TikTok Update ระบุว่าผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการคืนสินค้า เช่น ระยะเวลาที่กำหนดในการส่งคืนสินค้า

วิธีการคืนสินค้า

นโยบายใหม่ระบุวิธีการคืนสินค้าที่ผู้ซื้อสามารถใช้ได้ เช่น การส่งคืนทางไปรษณีย์หรือการนำสินค้ากลับไปยังร้านค้าที่กำหนด เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับความสะดวกในการคืนสินค้าและมีการดูแลลูกค้าจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การชดเชยค่าส่งคืนสินค้าอัตโนมัติ

TikTok Shop เปิดตัวฟีเจอร์ "ชดเชยค่าส่งสินคืนค้าอัตโนมัติ" สำหรับกรณีที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อสร้างประสบการณ์การคืนสินค้าที่ดีให้แก่ลูกค้า และยกระดับการรับประกันของ TikTok Shop
ฟีเจอร์นี้มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

  1. ลูกค้าสามารถเลือกวิธีคืนสินค้าแบบ 'จัดการด้วยตนเอง' เมื่อเริ่มยื่นคำขอคืนสินค้าและคืนเงิน
  2. TikTok Shop จะตรวจสอบความรับผิดชอบสนการคืนสินค้าและคืนเงิน โดยยึดตามเหตุผลในคำขอคืนสินค้าและคืนเงิน หากพบว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบปัญหาสินค้าหลังการขาย เช่น ของปลอม สินค้าไม่ตรงปก ชำรุด และ อื่นๆ ลูกค้าจะได้รับค่าชดเชยอัตโนมัติเป็นคูปองตามมูลค่าของค่าส่งคืนสินค้า โดยคูปองชดเชยนี้จะถูกจัดสรรหลังจากผู้ขายได้รับและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  3. TikTok Shop จะให้สิทธิ์การชดเชยกับลูกค้าเป็นคูปอง และจะหักยอดนั้นออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของผู้ขาย

ลูกค้าต้องทำอะไรบ้าง?

1.ในการยื่นคำขอ ลูกค้าต้องระบุเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อขอคืนเงินหรือคืนสินค้า จากนั้นรอการอนุมัติจากผู้ขาย

2. เมื่อคำขอคืนเงินหรือคืนสินค้าได้รับการอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีการส่งคืนสินค้า หากลูกค้าเลือก "จัดส่งด้วยตนเอง" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่าลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าเองหรืออาจะได้รับคูปองชดเชยในกรณีที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหลังการขาย

3. เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าแล้ว หากผู้ขายเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ (ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาสินค้า เช่น ของปลอม, สินค้าไม่ตรงปก, ชำรุด และ อื่นๆ) หรือ หากลูกค้ามีสิทธิ์คืนสินค้าฟรี ระบบจะทำการชดเชยให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเข้าไปดูคูปองตามข้อความแจ้งเตือนได้

ผู้ขายจะต้องทำอะไรบ้าง

  1. ผู้ขายต้องตรวจสอบคำขอส่งคืนสินค้าและคืนเงินของลูกค้า หากพิจารณาแล้วว่าเหตุผลที่ลูกค้าแจ้งไม่สมเหตุสมผล ผู้ขายสามารถปฏิเสธคำขอและเจรจากับลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุผลการขอคืนสินค้าได้

2. ผู้ขายสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ถูกหักได้ที่ ศูนย์ผู้ขาย > การเงิน > รายการที่ชำระเงินแล้ว ในตัวกรอง ประเภทเลือก “ค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้า” ในแท็บ “ค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้า” จะแสดงรายการชดเชยค่าส่งคืนสินค้าอัตโนมัติที่เกิดจากการ “จัดส่งด้วยตนเอง” ผู้ขายสามารถตรวจสอบเหตุผลโดยละเอียดได้โดยการคลิก “ดูรายละเอียด” สำหรับแต่ละรายการ

3. หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์จากการชดเชยค่าส่งคืนสินค้าโดยอัตโนมัติ สามารถติดต่อทีมบริการผู้ขายในศูนย์ช่วยเหลือได้

ทั้งนี้ สภาพสินค้าที่ต้องอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่เสียหายหรือใช้งานไปแล้ว เงื่อนไขดังกล่าวมีไว้เพื่อให้ผู้ขายสามารถจัดการคำขอคืนสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

ซัพพอร์ตการตลาดสายเทา และเทคนิคต่างๆ ติดต่อคลิก

https://lin.ee/WXG0dYC