ทำไมต้องเปลี่ยน User-Agent และ IP ตลอดเวลาขึ้นแอดสายเทา

ทำไมต้องเปลี่ยน User-Agent และ IP ตลอดเวลาขึ้นแอดสายเทา