ทำไม Facebook ที่ซื้อมาถึงถูก Checkpoint บ่อยๆ

ทำไม Facebook ที่ซื้อมาถึงถูก Checkpoint บ่อยๆ

ทำไม Facebook ที่ซื้อมาถึงถูก Checkpoint

การที่บัญชี Facebook ที่ซื้อมาถูก Checkpoint อาจเกิดจากหลายสาเหตุ และมีความเสี่ยงสูงกว่าบัญชีที่สร้างขึ้นมาใช้งานเอง สาเหตุหลักๆ คือ

  1. การเข้าสู่ระบบจากที่ตั้งหรืออุปกรณ์ใหม่: การเข้าสู่ระบบจากที่ตั้งหรืออุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับประวัติการใช้งานปกติของบัญชีอาจทำให้ระบบ Facebook ตรวจพบเป็นพฤติกรรมผิดปกติและดำเนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย.
  2. พฤติกรรมการใช้งานที่ผิดปกติ: หากบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานอย่างกะทันหัน เช่น การเปลี่ยนภาษา การโพสต์ การตอบกลับ หรือการส่งคำขอเพื่อนจำนวนมากอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้อาจทำให้ Facebook ต้องตรวจสอบบัญชี.
  3. การละเมิดนโยบาย: หากบัญชีมีประวัติการละเมิดนโยบายของ Facebook ก่อนที่คุณจะซื้อมา หรือหากมีการละเมิดนโยบายหลังจากนั้น อาจทำให้บัญชีต้องผ่านการตรวจสอบ.
  4. บัญชีที่ถูกขายหรือถูกโอน: Facebook มีนโยบายเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ขายหรือโอนบัญชี หากระบบตรวจพบว่ามีการโอนบัญชี อาจทำให้บัญชีถูกทำให้เป็น Checkpoint หรือถูกจำกัดการใช้งาน.

การซื้อบัญชี Facebook นับเป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงและอาจละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของ Facebook ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการถูกจำกัดการใช้งานบัญชี

วิธีแก้ไขไม่ให้ถูก Checkpoint

หากบัญชี Facebook ของคุณถูก Checkpoint บ่อยครั้ง มีหลายวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือจัดการกับปัญหานี้

  1. ตรวจสอบและยืนยันตัวตน: ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนที่ Facebook ร้องขอ เช่น การยืนยันตัวตนด้วยรหัสที่ส่งไปยังอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ การอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน หรือการตอบคำถามความปลอดภัย
  2. ใช้การเชื่อมต่อที่มั่นคง: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนตำแหน่งการเข้าสู่ระบบหรือการใช้ VPN ที่เปลี่ยนที่อยู่ IP ของคุณบ่อยครั้ง ให้ใช้ Proxy แบบคงที่ในการเข้าสู่ระบบจากที่ตั้งคงจะสามารถช่วยลดการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย.
  3. ปฏิบัติตามนโยบายของ Facebook: อ่านและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความปลอดภัยของ Facebook เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้บัญชีของคุณต้องถูกตรวจสอบ.
  4. ระมัดระวังในการใช้งาน: หลีกเลี่ยงการส่งข้อความ ความคิดเห็น หรือคำขอเป็นเพื่อนจำนวนมากในเวลาอันสั้น รวมถึงการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Facebook อย่างมีสติและไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่น่าสงสัย.
  5. ตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม: ใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัยเช่นการยืนยันสองขั้นตอนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ.
  6. หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่ปกติ: หากคุณซื้อบัญชีมา ควรหลีกเลี่ยงการทำการเปลี่ยน แปลงใหญ่ๆ ทันที เช่น การเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือรายละเอียดสำคัญอื่นๆ ของบัญชี เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกตรวจสอบ.

หากบัญชีของคุณถูกล็อคหรือต้องผ่านการตรวจสอบบ่อยครั้งและคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม


ช่องทางการสั่งซื้อ Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

ช่องทางการสั่งซื้อบัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ