ตัวจัดการเหตุการ สร้าง Pixel ไม่ได้ ต้องทำไง

ตัวจัดการเหตุการ สร้าง Pixel ไม่ได้ ต้องทำไง