SKU คืออะไร ? สำคัญต่อแม่ค้าออนไลน์อย่างไร ?

SKU คืออะไร ? สำคัญต่อแม่ค้าออนไลน์อย่างไร ?

SKU ย่อมาจาก "Stock Keeping Unit" หมายถึง รหัสสินค้าที่ใช้เพื่อระบุและติดตามการจัดการสินค้าในการคงคลัง โดย SKU จะเป็นตัวบอกสถานะของสินค้าเมื่ออยู่ในคลังสินค้า เช่น สี ขนาด หรือรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

SKU จะช่วยให้ผู้จัดการสินค้าสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังและจัดการโครงสร้างการเก็บเกี่ยวของคลังสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าและช่วยให้การบันทึกข้อมูลสินค้าที่ต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วย

ตัวอย่าง SKU สินค้า

SKU เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการจัดเก็บสินค้าในคลังเพื่อขาย เพราะมันช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ดังนั้น คุณสมบัติของ SKU

  1. ช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าในคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
  2. ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าเนื่องจากสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าก่อนจัดส่งได้
  3. ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้าต่อธุรกิจเนื่องจากสามารถบรรจุและจัดการสินค้าในคลังได้อย่างมีระบบและมีความเป็นระเบียบ
  4. ช่วยให้ธุรกิจสามารถดูแลและติดตามการขายและการจัดการสินค้าได้ดีกว่า
  5. ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือตามความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น

SKU เป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญมากในการขายสินค้าออนไลน์เพราะมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมาก โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการขายสินค้าในปริมาณมากๆ ซึ่งสามารถแบ่งแยกสินค้าในคลังเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ด้วย SKU ได้


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt

โปรแกรมฟาร์มบัญชี Facebook โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7