รูปแบบโฆษณาวิดีโอ Youtube Ads

รูปแบบโฆษณาวิดีโอ Youtube Ads

โฆษณาด้วยวิดีโอใน YouTube ผ่านโปรแกรม Google Ads ซึ่งสามารถแสดงวิดีโอโฆษณา YouTube เอง หรือเว็บไซต์วิดีโอพาร์ทเนอร์ และแอพพลิเคชั่นที่อยู่ในเครือข่าย Google Display Network การลงโฆษณากับ YouTube นั้นมีข้อดีคือ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีคนดูหรือคลิกวิดีโอ และสามารถเลือกเป้าหมายในการลงโฆษณาได้ เช่น เพศ อายุ ตำแหน่งที่อยู่ ความสนใจ เป็นต้น

รูปแบบโฆษณาวิดีโอ Youtube Ads มี 3 รูปแบบดังนี้

1. TrueView Ads (โฆษณาที่สามารถกดข้ามได้)

การโฆษณาแบบ TrueView ที่ผู้เข้าชมสามารถกดข้ามโฆษณาได้ แต่ไม่สามารถกดข้ามได้ก่อน 5 วินาที ตัวโฆษณาวิดีโอสามารถมีความยาวเท่าใดก็ได้  ข้อดีของการใช้รูปแบบนี้ เข้าถึงผู้เข้าชมจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่ำในการขึ้นแอด

ตำแหน่งโฆษณาที่ปรากฎ

  • วิดีโอYoutube
  • ธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google
  • แอปพลิเคชั่นในเครือข่าย Display

คำนวนค่าใช้จ่าย

คิดค่าใช้จ่ายเป็น CPV หลังจากที่ผู้เข้าชมเกิน 30 วินาที หรือน้อยกว่านั้นหากวิดีโอโฆษณามีความยาวไม่ถึง 30 วินาที หรือเมื่อมีผู้ใช้งานคลิกโฆษณา

ตัวอย่าง โฆษณาที่สามารถกดข้ามได้ ปรากฏใน วิดีโอ Youtube
ตัวอย่าง โฆษณาที่สามารถกดข้ามได้ ปรากฏใน พาร์ทเนอร์กับ Google

การยิงแอดเบื้องต้น TrueView Ads เรียนรู้การยิงแอด

2.Non-Skippable Video Ads (โฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้)

โฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ ความยาววิดีโอยาว 15 วินาที  ข้อดีของการใช้รูปแบบนี้ บอกเล่ารายละเอียดได้เป็นอย่างดี สื่อสรได้อย่างครบถ้วน ควบคุมค่าใช้จ่ายและกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น แต่จะต้องสื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใจภายใน 15 วินาที

ตำแหน่งโฆษณาที่ปรากฎ

  • การค้นหาของ Youtube
  • วิดีโอ Youtube
  • หน้าแรกของ Youtube บนมือถือ

คำนวนค่าใช้จ่าย

คิดค่าใช้จ่ายเป็น CPM จะคิดค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อแสดงโฆษณาครบ 1000 ครั้ง

ตัวอย่าง โฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ ปรากฏใน วิดีโอ Youtube
ตัวอย่าง โฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ ปรากฏใน พาร์ทเนอร์กับ Google

การยิงแอดเบื้องต้น Non-Skippable Video Ads เรียนรู้การยิงแอด

3.Bumper Ad (แสดงโฆษณาเพียง 6 วินาที)

โฆษณาที่แสดงโฆษณาเพียง 6 วินาที แต่ไม่สามารถกดข้ามวิดีโอได้ รูปแบบนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างการรับรู้ให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  ข้อดีของการใช้รูปแบบนี้ ลดการรบกวนและสามารถนำคอนเทนต์เก่ามาทำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตำแหน่งโฆษณาที่ปรากฎ

  • วิดีโอYoutube
  • แอปพลิเคชั่นในเครือข่าย Display

คำนวนค่าใช้จ่าย

คิดค่าใช้จ่ายเป็น CPM จะคิดค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อแสดงโฆษณาครบ 1000 ครั้ง

ตัวอย่าง โฆษณาแบบบัมเปอร์ ปรากฏใน วิดีโอ Youtube

การยิงแอดเบื้องต้น Bumper Ad เรียนรู้การยิงแอด

การโฆษณาสินค้าหรือบริการ โดยในแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะหรือเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้ลงโฆษณานำมาวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณา เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของตนเอง


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

โปรแกรมช่วย โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt