ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการโฆษณาของ Facebook

นโยบายและแนวทางการโฆษณาของ Facebook เป็นกฎระเบียบและแนวทางที่ต้องปฏิบัติเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม Facebook ในการโฆษณา. นี่คือภาพรวมของบางส่วนสำคัญของนโยบายและแนวทางนี้:

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้:
 • Facebook มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้เมื่อใช้ข้อมูลผู้ใช้ในการโฆษณา
 • คุกกี้ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การโฆษณา และคุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการใช้คุกกี้

2. การกำหนดเป้าหมายและบทบาทของเนื้อหา:

 • คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเนื้อหาการโฆษณาที่กำหนดโดย Facebook ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์
 • การโฆษณาไม่ควรเสียดสีหรือละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

3. การเป้าหมายและการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง:

 • Facebook มีระบบการเป้าหมายที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายเพื่อไม่ให้มีการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเป็นอันตราย

4. การการโฆษณาที่สามารถติดตาม:

 • คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อคุณใช้เครื่องมือการติดตามหรือเครื่องมือที่เป็นคุกกี้ในการติดตามการกระทำของผู้ใช้

5. การบริหารและความปลอดภัย:

 • คุณต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและบัญชีให้ปลอดภัยเมื่อใช้แพลตฟอร์ม Facebook สำหรับการโฆษณา

6. การบอกราคาและการชำระเงิน:

 • คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการชำระเงินของ Facebook เมื่อโฆษณาในแพลตฟอร์มนี้

7. การรายงานและการปฏิเสธ:

 • Facebook มีระบบการรายงานและการปฏิเสธโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดนโยบาย

8. การปฏิบัติตามกฎหมาย:

 • คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาในท้องถิ่นและรัฐบาล

9. การติดต่อและสอบถาม:

 • คุณสามารถติดต่อ Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือหรือสอบถามเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการโฆษณา

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการโฆษณาของ Facebook เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้โฆษณาของคุณถูกปฏิเสธหรือเกิดปัญหาทางกฎหมาย และเพื่อให้การโฆษณาของคุณมีผลและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ Facebook ทั่วโลก