ผ่อนชำระสินค้า Tiktok Shop

ผ่อนชำระสินค้า Tiktok Shop

การผ่อนซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตมีข้อดีหลายประการที่อาจช่วยให้การจัดการการเงินและการซื้อของใหญ่ๆ ง่ายขึ้นสำหรับผู้บริโภค:

 1. การกระจายภาระการเงิน: การผ่อนชำระช่วยกระจายค่าใช้จ่ายของสินค้าราคาแพงออกเป็นงวดๆ ทำให้ผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตทันที ซึ่งสามารถช่วยให้การวางแผนการเงินของตนง่ายขึ้น โดยไม่กระทบกระเป๋าเงินหนักเกินไปในครั้งเดียว。
 2. สะดวกและรวดเร็ว: การใช้บัตรเครดิตในการผ่อนสินค้าเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าทันทีและเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเต็มจำนวนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีของสินค้าที่จำเป็นหรือต้องการด่วน
 3. โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ: บัตรเครดิตหลายใบมีข้อเสนอพิเศษสำหรับการผ่อนสินค้า เช่น ดอกเบี้ย 0% หรือข้อเสนอคืนเงิน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนรวมหรือได้รับประโยชน์จากการชำระเงินในระยะยาวได้
 4. การสะสมคะแนนหรือรางวัล: การซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตอาจช่วยให้สามารถสะสมคะแนนหรือรางวัลได้ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคะแนนเพื่อแลกเป็นสินค้า บริการ หรือส่วนลดต่างๆ ในอนาคต
 5. การประกันและการคุ้มครอง: การซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตบางรายการอาจมาพร้อมกับประกันสินค้าหรือการคุ้มครองการซื้อที่เพิ่มเติม ซึ่งสามารถช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าชำรุดหรือถูกขโมย

การใช้บัตรเครดิตในการผ่อนซื้อสินค้าจึงเป็นวิธีที่มีประโยชน์หลายด้าน แต่ผู้ใช้ก็ควรตรวจสอบเงื่อนไขและระวังเรื่องการจัดการหนี้สินอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินในอนาคต

Tiktok Shop อัพเดต 03/04/2024
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการผ่อนชำระบัตรเครดิต (ประเทศไทย)ประเทศไทย

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด IPP”) กำหนดการเข้าร่วมและภาระหน้าที่ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขาย ซึ่งจัดให้มีขึ้นโดย TikTok Pte. Ltd. ร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินและธนาคารที่มีใบอนุญาตที่ได้รับเลือกในประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกฟีเจอร์ว่า “ฟีเจอร์ IPP”)
 2. การเปิดฟีเจอร์ IPP บน TikTok Shop Seller Center (ผ่านพีซีและ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ) ถือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้เลือกและยอมรับวงเงินต่อไปนี้ที่จะเสนอให้กับผู้ซื้อ ซึ่งพวกเขา (ผู้ซื้อ) สามารถใช้การผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้อง - อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการทางการเงินและธนาคารที่มีใบอนุญาตจะถูกเรียกเก็บกับคุณ

ข้อมูลราคาสินค้าขั้นต่ำ

หมายเหตุ:i) การผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต - อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการทางการเงินที่มีใบอนุญาตและธนาคารเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับวงเงินการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนโดยผู้ขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการผ่อนชำระที่เกี่ยวข้อง
ii) เนื่องจาก TikTok Shop ให้บริการโดย TikTok Pte. Ltd. ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 (2021), TikTok Pte. Ltd. ต้องรวบรวมและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าบริการแพลตฟอร์มจากลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย

 • หากคุณเป็นผู้ขายที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย และได้แจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (หมายเลข 13 หลัก) ให้กับ TikTok Shop เมื่อ TikTok Shop ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการของกรมสรรพากรไทยแล้ว อัตราดอกเบี้ย IPP ที่ TikTok Pte. Ltd. ที่เรียกเก็บที่คุณจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของไทย
 • หากคุณเป็นผู้ขายที่ไม่ใช่ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยหรือ TikTok Shop ไม่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง (หมายเลข 13 หลัก) อัตราดอกเบี้ย IPP ที่ TikTok Pte. Ltd. ที่เรียกเก็บที่คุณจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของไทย
 1. การผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตทั้งหมด - อัตราดอกเบี้ยที่คุณจ่ายภายใต้แผนนี้จะถูกหักกลบกับเงินทุน/รายได้จากการขายในยอดคงเหลือของบัญชีผู้ขายของคุณบน TikTok Shop ในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ TikTok Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนจำนวนเงินดังกล่าวที่คุณค้างชำระ TikTok Shop อาจระงับเงินจ่ายคงค้างทั้งหมดให้กับคุณจากยอดคงเหลือในบัญชีผู้ขายของคุณ หรือออกใบแจ้งหนี้เพื่อให้คุณชำระเงิน และคุณจะต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวให้กับ TikTok Shop ภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทินนับจากข้อมูลในใบแจ้งหนี้
 2. การผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต - อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บภายใต้การผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขายไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมรูปแบบอื่นใดที่เรียกเก็บโดย TikTok Shop และเป็นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งที่เพื่อให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงการผ่อนชำระบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนโดยผู้ขาย
 3. TikTok Shop อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ ชะลอ หรือยกเลิกการผ่อนชำระบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขายด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ ณ เวลาใดก็ตามที่เห็นสมควร หรืออาจแก้ไขข้อกำหนด IPP เหล่านี้เป็นครั้งคราว คุณควรตรวจสอบข้อกำหนด IPP ล่าสุดที่ใช้บังคับ ก่อนที่จะเข้าร่วมในการผ่อนชำระบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขาย (ฟีเจอร์ IPP)
 4. การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขายนี้ต้องได้รับการอ่านร่วมกันและถือเป็นการเพิ่มเติมสิทธิและภาระผูกพัน (รวมถึงบทบัญญัติใดๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า) ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ขาย TikTok Shop คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในที่นี้จะมีความหมายเดียวกันกับที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ขาย TikTok Shop
 5. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขาย คุณรับทราบว่า TikTok ไม่ใช่ตัวแทนเรียกเก็บเงินของคุณ และ TikTok Shop ไม่ได้ให้บริการการชำระเงินใดๆ แก่คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลการชำระเงินหรือการคืนเงินให้กับหรือสำหรับคุณ การยอมรับหรือประมวลผลการชำระเงินจากหรือให้กับผู้ซื้อ การโอนเงินไปยังหรือจากคุณหรือในนามของคุณ หรือการให้บริการร้านค้ารับเงิน โอนเงิน หรือประมวลผลการชำระเงินอื่นๆ (“บริการการชำระเงิน”) แก่คุณ ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณรับทราบว่าบริการการชำระเงินจะให้บริการการชำระเงินแก่คุณโดยผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ขาย TikTok Shop  โดยการเลือกไม่รับการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขายนี้ จะถือว่าคุณได้ยุติการเข้าถึงการผ่อนชำระดังกล่าวตามข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ขายของ TikTok Shop เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การเลือกไม่รับการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้ขายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ สิทธิ การเยียวยา ภาระผูกพัน หรือความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวข้องของการละเมิดข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ในวันที่สิ้นสุดหรือก่อนวันที่สิ้นสุด หรือ (ii) ความต่อเนื่องที่มีผลใช้บังคับของข้อกำหนดใดๆ ในที่นี้ ซึ่งแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่มีเจตนาให้มีผลใช้บังคับหรือดำเนินการต่อเมื่อมีการยกเลิกหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว
 6. ข้อกำหนด IPP เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง การเรียกร้อง หรือความแตกต่างใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ TikTok Shop จะถูกอ้างอิงและตัดสินในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์โดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในขณะที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งกฎต่างๆ จะถือว่ารวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อนี้ สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือสิงคโปร์ องค์คณะผู้ตัดสินจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสาม (3) คน ภาษาที่ใช้ในอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลตารางการผ่อนชำระอ้างอิงจาก : https://seller-th.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=1355497723741954&article_type=agreement&identity=1


ขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ช่องทางการสั่งซื้อ Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

ช่องทางการสั่งซื้อบัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

ซัพพอร์ตการตลาดสายเทา และเทคนิคต่างๆ ติดต่อคลิก

https://lin.ee/WXG0dYC