การวิจัยคำค้นหา (Keyword Research)

การวิจัยคำค้นหา (Keyword Research)

การวิจัยคำค้นหา (Keyword Research) เป็นกระบวนการที่สำคัญใน SEO (Search Engine Optimization) เพื่อค้นหาคำหรือวลีที่ผู้คนใช้ในการค้นหาข้อมูล สินค้า หรือบริการบนเครื่องมือค้นหา เช่น Google จุดประสงค์หลักของการวิจัยคำค้นหาคือการเข้าใจว่าคำค้นหาใดที่มีการค้นหามากที่สุดและมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือธุรกิจของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนในการวิจัยคำค้นหา

ระบุหัวข้อหลัก (Identify Main Topics)

 • คิดหัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งคุณต้องการจะเน้นในเนื้อหา
 • เช่น หากคุณขายสินค้าออร์แกนิก หัวข้อหลักอาจเป็น "อาหารออร์แกนิก" หรือ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

สร้างรายการคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง (Create a List of Relevant Keywords)

 • ระดมความคิดและรวบรวมคำค้นหาที่คุณคิดว่าผู้ใช้จะใช้ในการค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อหลักของคุณ
 • ใช้คำค้นหาหลักและคำที่เกี่ยวข้อง เช่น "อาหารออร์แกนิกสำหรับเด็ก" หรือ "วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

ใช้เครื่องมือวิจัยคำค้นหา (Use Keyword Research Tools)

 • ใช้เครื่องมือวิจัยคำค้นหาเพื่อขยายรายการคำค้นหาของคุณและรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความถี่ในการค้นหา ระดับความยากของคำค้นหา และคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush, และ Moz Keyword Explorer

วิเคราะห์ความต้องการและการแข่งขัน (Analyze Demand and Competition)

 • ตรวจสอบความถี่ในการค้นหาของคำค้นหาแต่ละคำ เพื่อให้รู้ว่ามีคนค้นหาคำเหล่านั้นบ่อยแค่ไหน
 • พิจารณาระดับการแข่งขันของคำค้นหา เพื่อดูว่ามีเว็บไซต์อื่นๆ กี่เว็บที่พยายามจะติดอันดับในคำค้นหานั้น

เลือกคำค้นหาที่เหมาะสม (Select Suitable Keywords)

 • เลือกคำค้นหาที่มีความถี่ในการค้นหาสูงแต่มีระดับการแข่งขันที่ไม่สูงเกินไป
 • คำค้นหาที่เลือกควรมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือสินค้าของคุณ

ประโยชน์ของการวิจัยคำค้นหา

 • เพิ่มการมองเห็น (Visibility): คำค้นหาที่เหมาะสมจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในการค้นหาของผู้ใช้
 • เพิ่มการเข้าชม (Traffic): คำค้นหาที่มีความถี่ในการค้นหาสูงสามารถนำการเข้าชมเว็บไซต์ได้มากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการขาย (Conversion): การใช้คำค้นหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า

การวิจัยคำค้นหาเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำวิจัยคำค้นหาหรือการใช้เครื่องมือวิจัยคำค้นหา