การตั้งค่าชุดโฆษณา (กำหนดเป้าหมาย, งบประมาณ, ตารางเวลา)

การตั้งค่าชุดโฆษณา

การตั้งค่าชุดโฆษณาบน Facebook เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณกำหนดรายละเอียดเฉพาะของแคมเปญโฆษณา ตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายไปจนถึงงบประมาณและตารางเวลา นี่คือขั้นตอนในการตั้งค่า:

  1. กำหนดเป้าหมาย (Targeting)
  • เลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะเข้าถึง ซึ่งสามารถกำหนดได้ตามข้อมูลประชากร, ความสนใจ, พฤติกรรม, และอื่นๆ
  • ใช้ตัวเลือก Custom Audiences เพื่อเป้าหมายผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบกับธุรกิจของคุณมาก่อนหน้านี้

2. งบประมาณ (Budget)

  • กำหนดงบประมาณสำหรับชุดโฆษณาของคุณ ซึ่งสามารถกำหนดได้เป็นงบประมาณรายวันหรืองบประมาณรวมสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
  • ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้จ่ายเท่าไหร่ในแต่ละวันหรือในช่วงเวลาของแคมเปญ

3. ตารางเวลา (Schedule)

  • เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแคมเปญโฆษณาของคุณ
  • ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้โฆษณาแสดงผลตลอดเวลาหรือเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด

การตั้งค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและปรับแต่งแคมเปญโฆษณาของคุณให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการตลาดและทรัพยากรที่มีอยู่