การพิจารณาด้านจริยธรรมและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

เมื่อคุณกำลังดำเนินการการโฆษณาบน Facebook ควรพิจารณาด้านจริยธรรมและระวังข้อผิดพลาดทั่วไปต่อสังคมและผู้ใช้ Facebook ต่อไปนี้คือการพิจารณาด้านจริยธรรมและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรคำนึงถึง:

 1. ความเป็นธรรมและความเท่าเทียม:
 • ระมัดระวังเรื่องข้อความ, รูปภาพ, และเนื้อหาในโฆษณา เพื่อไม่ให้มีการแสดงอคติ, ความเหยียดหยาม, หรือการละเมิดความเท่าเทียม
 • ใช้ภาพและข้อความที่เป็นรูปแบบและกฎระเบียบตามหลักการที่ถูกต้อง

2. ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล:

 • ปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไม่นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่อนุญาต

3. ความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง:

 • รักษาความปลอดภัยของบัญชี Facebook และรหัสผ่าน
 • หลีกเลี่ยงการโกงและการละเมิดความปลอดภัย

4. การรักษาความสามารถของผู้ใช้:

 • ไม่นำเสนอข้อมูลปลอมหรือการสร้างความรู้สกิลเทียมในโฆษณา
 • การโฆษณาควรต้องเป็นความจริงและตรงไปตามสินค้าหรือบริการที่คุณโฆษณา

5. การละเมิดลิขสิทธิ์:

 • ห้ามใช้ภาพ, เนื้อหา, หรือวัสดุที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตในโฆษณา
 • ตรวจสอบลิขสิทธิ์และการอนุญาตกับวัสดุที่คุณใช้ในโฆษณา

6. การใช้ข้อมูลส่วนตัวให้เหมาะสม:

 • ห้ามใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่อนุญาต

7. ความถูกต้องและการรับรอง:

 • รักษาความถูกต้องในข้อมูลที่คุณระบุในโฆษณา
 • ถ้ามีการรับรองหรือคำแนะนำจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ควรระบุให้ชัดเจนและเป็นความจริง

การปฏิบัติตามด้านจริยธรรมและการป้องกันการละเมิดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างการโฆษณาที่เป็นสรรค์และมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ Facebook และส่งเสริมความเชื่อมโยงที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในระยะยาว. การเลือกที่ดีและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปจะช่วยให้การโฆษณาของคุณเป็นที่ยอมรับและมีผลสำเร็จ.