การควบคุมต้นทุนและราคาประมูล (Facebook)

การควบคุมต้นทุนและราคาประมูล (Facebook)

เป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์, เป้าหมาย ROAS (ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา) และเพดานราคาประมูล เป็น 3 ตัวเลือกสำหรับกลยุทธ์การประมูลของ Facebook ตัวเลือกเหล่านี้จะบอกวิธีการประมูล ในการประมูลโฆษณาให้เราทราบ และยังสามารถช่วยคุณได้หากคุณมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในด้านต้นทุนต่อการดำเนินการ (CPA) ROAS หรือราคาประมูล

  • เป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์: พยายามรักษาต้นทุนให้ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่คุณปรับให้เหมาะสม                                                                               ตัวอย่างเช่น: หากคุณคือผู้ค้าปลีกที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการซื้อ คุณอาจกำหนดเป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์ไว้เป็นต้นทุนต่อการซื้อที่จะทำให้คุณได้กำไรต่อการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย
  • เป้าหมาย ROAS: กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสำหรับการประมูลแต่ละครั้ง                         ตัวอย่างเช่น: หากคุณต้องการให้งบประมาณจำนวน 100 ดอลลาร์กระตุ้นให้เกิดการซื้อที่มีมูลค่าอย่างน้อย 110 ดอลลาร์ (หรือผลตอบแทน 110%) คุณควรตั้งเป้าหมาย ROAS ไว้ที่ 1.100
  • เพดานราคาประมูล: กำหนดราคาประมูลสูงสุดในการประมูลราคาต่างๆ แทนการอนุญาตให้ Facebook เสนอราคาประมูลแบบปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนหรือเป้าหมายมูลค่าของคุณ เพดานราคาประมูลเหมาะกับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับอัตราคอนเวอร์ชั่นที่คาดการณ์ และสามารถคำนวณราคาประมูลที่เหมาะสมได้

*หมายเหตุ: เป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์และเป้าหมาย ROAS เป็นข้อมูลที่ป้อนในการประมูลโฆษณาเพื่อช่วยปรับแคมเปญของคุณให้เหมาะสม แม้ว่า Facebook จะตั้งเป้าหมายเพื่อปรับการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมตามเป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์หรือเป้าหมาย ROAS ที่คุณกำหนดไว้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันการดำเนินการตามเป้าหมายได้

กำหนดการควบคุมของคุณ

  • หากคุณกำลังใช้งบประมาณแคมเปญ Advantage ของ Meta (เดิมคือการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญ): เลือกเป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์ เป้าหมาย ROAS หรือเพดานราคาประมูลเป็น "กลยุทธ์การประมูลแคมเปญ" ของคุณในระหว่างการสร้างแคมเปญ คุณจะต้องกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการควบคุมในแต่ละชุดโฆษณาในส่วน "การปรับให้เหมาะสมกับการแสดงโฆษณา"
  • หากคุณกำลังใช้งบประมาณชุดโฆษณา: ให้ป้อนจำนวนการควบคุมต้นทุนในส่วน "การปรับให้เหมาะสมกับการแสดงโฆษณา" การสร้างชุดโฆษณา เมื่อคุณป้อนจำนวนการควบคุมต้นทุน Facebook จะเลือกกลยุทธ์ราคาประมูลแบบเป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์ให้คุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการสลับไปใช้เพดานราคาประมูล ให้เลือก "แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม" หากคุณไม่ป้อนจำนวนการควบคุมต้นทุน Facebook จะใช้กลยุทธ์การประมูลที่ปริมาณสูงสุด

หมายเหตุ: เป้าหมาย ROAS สามารถใช้งานได้เมื่อคุณปรับการแสดงของชุดโฆษณาให้เหมาะสมกับมูลค่าเท่านั้น หากต้องการใช้เป้าหมาย ROAS คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับการปรับมูลค่าให้เหมาะสม


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

โปรแกรมฟาร์มบัญชี Facebook โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7