การเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญ (การสร้างความตระหนักรู้, การพิจารณา, การแปลง)

การเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญ

การเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างโฆษณาบน Facebook ซึ่งกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ มีสามประเภทหลักของวัตถุประสงค์ของแคมเปญ:

  1. การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness): วัตถุประสงค์นี้เหมาะสำหรับการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยมุ่งเน้นที่การขยายกลุ่มผู้ชมและทำให้ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณนำเสนอ
  • ตัวอย่าง: โฆษณาเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์, โฆษณาเพื่อเพิ่มการเข้าถึง

2. การพิจารณา (Consideration): วัตถุประสงค์นี้เน้นที่การกระตุ้นผู้ชมให้สนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ ทั้งนี้อาจรวมถึงการกระตุ้นให้เยี่ยมชมเว็บไซต์, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา

  • ตัวอย่าง: โฆษณาเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์, โฆษณาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม, โฆษณาวิดีโอเพื่อเพิ่มการดู

3. การแปลง (Conversion): วัตถุประสงค์นี้เน้นที่การกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง เช่น การซื้อสินค้าหรือการลงทะเบียนบริการ มันเหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มยอดขายหรือการสมัครใช้บริการ

  • ตัวอย่าง: โฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย, โฆษณาเพื่อเพิ่มการลงทะเบียน, โฆษณาเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

การเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งโฆษณาของคุณให้ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ