การเข้าใจเมตริกสำคัญ (อัตราคลิกผ่าน, อัตราการแปลง ฯลฯ

เมื่อดำเนินการโฆษณาบน Facebook การเข้าใจและวิเคราะห์เมตริกต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ นี่คือเมตริกหลักที่คุณควรติดตาม:

 1. อัตราคลิกผ่าน (Click-Through Rate, CTR)
 • CTR แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของคนที่เห็นโฆษณาและคลิกไปยังลิงก์ที่กำหนด
 • อัตราคลิกผ่านที่สูงแสดงถึงความน่าสนใจและความเกี่ยวข้องของโฆษณา

2. อัตราการแปลง (Conversion Rate)

 • วัดการแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากคลิกโฆษณา เช่น การซื้อ, การสมัคร, หรือการดาวน์โหลด
 • อัตราการแปลงที่สูงบ่งบอกถึงความสำเร็จในการกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการตามที่ต้องการ

3. ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (Cost Per Click, CPC)

 • CPC คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับแต่ละคลิกที่โฆษณาของคุณ
 • การมี CPC ที่ต่ำแสดงถึงความคุ้มค่าของโฆษณาในแง่ของค่าใช้จ่าย

4. การเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (Website Visits)

 • วัดจำนวนครั้งที่ผู้ชมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหลังจากคลิกโฆษณา
 • สะท้อนถึงความสามารถของโฆษณาในการดึงดูดผู้ชมไปยังเว็บไซต์ของคุณ

5. อัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate)

 • วัดการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับโฆษณา เช่น ไลค์, คอมเมนต์, แชร์
 • อัตราการมีส่วนร่วมที่สูงแสดงถึงการโต้ตอบและความสนใจที่มีต่อโฆษณาของคุณ

การเข้าใจและวิเคราะห์เมตริกเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์โฆษณาและเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด