การใช้ Proxy ในโปรแกรม AdsPower

การใช้ Proxy ในโปรแกรม AdsPower

1.สร้างโปรไฟล์ใน AdsPower

2.ตั้งชื่อโปรไฟล์ เลือก Browser และ User Agent

 1. การตั้งชื่อโปรไฟล์ Ads Power
  
 2. การเลือก Browser
  
 3. การเปลี่ยน User Agent
  

3.หลังจาก เลือก Proxy type เป็น HTTP แล้ว กรอกข้อมูลในช่องที่แสดงให้เรียบร้อย

 • Proxy Host
 • Proxy Port
 • Proxy usename
 • Proxy Password


4.กรอกข้อมูลครบเรียบร้อย คลิก Check Proxy หากใช้ได้จะขึ้น IP จะขึ้นแสดงเหมือนด้านล่าง

5.กด Save จากนั้นก็สามารถใช้งานได้เลย