การใช้ Custom Audiences และ Lookalike Audiences

การใช้ Custom Audiences และ Lookalike Audiences เป็นเครื่องมือสำคัญในการเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและเพิ่มความประสงค์ให้กับแคมเปญของคุณบน Facebook. นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสองประเภทนี้:

 1. Custom Audiences (กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง):
 • คืออะไร: Custom Audiences ช่วยให้คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว เช่น อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หรือ ID ผู้ใช้ Facebook.
 • การใช้งาน: คุณสามารถใช้ Custom Audiences เพื่อเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้ที่เคยทำธุรกรรมกับธุรกิจของคุณ เช่น ลูกค้าเก่า, สมาชิกสมาคม, หรือผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ.
 • การนำเข้าข้อมูล: คุณสามารถนำเข้าข้อมูล Custom Audiences จากฐานข้อมูลของคุณหรือจากระบบการจัดการลูกค้าที่คุณใช้งาน.

2. Lookalike Audiences (กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกัน):

 • คืออะไร: Lookalike Audiences ช่วยให้คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม Custom Audiences ของคุณ โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐาน.
 • การใช้งาน: คุณสามารถสร้าง Lookalike Audiences เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการเรียกรับผู้ใหม่ที่มีโอกาสสนใจในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากพวกเขามีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม Custom Audiences.
 • การทำงาน: Facebook จะใช้ข้อมูลจาก Custom Audiences เพื่อหากลุ่มผู้ใช้ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยคุณสามารถเลือกขนาดของ Lookalike Audiences (เช่น 1% หรือ 5% ของประชากรในประเทศ) ตามความต้องการของคุณ.

วิธีใช้ Custom Audiences และ Lookalike Audiences:

 1. สร้าง Custom Audiences:
 • เข้าสู่ Facebook Ads Manager.
 • เลือก "Audiences" ในเมนู "Assets".
 • คลิก "Create Audience" และเลือก "Custom Audience".
 • เลือกชนิดของ Custom Audiences (เช่น จากอีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หรือการเข้าชมเว็บไซต์).
 • นำเข้าข้อมูลหรือกำหนดเงื่อนไขเพื่อสร้าง Custom Audiences.
 • นำ Custom Audiences มาใช้ในแคมเปญโฆษณาของคุณ.

2. สร้าง Lookalike Audiences:

 • เข้าสู่ Facebook Ads Manager.
 • เลือก "Audiences" ในเมนู "Assets".
 • เลือก Custom Audiences ที่คุณต้องการให้ Facebook สร้าง Lookalike Audiences จาก.
 • คลิก "Create Audience" และเลือก "Lookalike Audience".
 • เลือกประเทศและขนาดของ Lookalike Audiences.
 • คลิก "Create" เพื่อสร้าง Lookalike Audiences.

การใช้ Custom Audiences และ Lookalike Audiences ช่วยให้คุณสามารถเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้ที่มีความสนใจและความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้รับบริการและลูกค้าใหม่ครับ. ต้องการให้ Custom Audiences และ Lookalike Audiences ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรอัพเดตข้อมูลเป็นระยะเวลาที่สม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเหมาะสมและถูกต้องตลอดเวลาครับ.