IPv4 คืออะไร

IPv4 คืออะไร

IPv4 หมายถึง "Internet Protocol version 4" ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นของโปรโตคอลสำหรับการสื่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลนี้ให้ที่อยู่ IP (Internet Protocol address) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถระบุและติดตามได้ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย

IPv4 มีรูปแบบที่ใช้ตัวเลขทศนิยม 4 ตัวจำนวน 8 บิต (bit) แต่ละตัว เช่น 192.168.1.1 โดยทั้งหมดจะมี 32 บิต หรือ 4 ตัวเลขทศนิยม และมีจำนวนทั้งหมด 2^32 (หรือประมาณ 4.3 พันล้าน) ที่อยู่ IP ที่เป็นไปได้

IPv4 (Internet Protocol version 4)

รูปแบบของที่อยู่ IP

  • IPv4 ใช้รูปแบบที่อยู่ IP ที่ประกอบด้วย 4 ตัวเลขทศนิยมที่แยกด้วยจุด (192.168.0.1)

จำนวนบิต

  • ที่อยู่ IPv4 ประกอบด้วย 32 บิต

จำนวนที่อยู่ IP ที่เป็นไปได้

  • IPv4 สามารถสร้างได้มากถึง 2^32 ที่อยู่ IP, ซึ่งเท่ากับประมาณ 4.3 พันล้านที่อยู่ IP.

การแบ่งที่อยู่ IP

  • ที่อยู่ IP สามารถแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานในเครือข่าย โดยมี Network Address, Subnet Mask, และ Host Address.

การใช้งานที่อยู่ IP

  • ใช้ในการระบุและติดตามอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

การจัดการและการกำหนดที่อยู่ IP

  • การจัดการที่อยู่ IP เพื่อป้องกันการทับซ้ำและการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่าย.

การเชื่อมต่อในเครือข่าย

  • ที่อยู่ IP ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

ความจำกัดของ IPv4

  • IPv4 มีจำกัดในจำนวนที่อยู่ IP ที่สามารถให้ได้, ทำให้เกิดความจำเป็นต้องพัฒนา IPv6.

ความปลอดภัยของ IPv4

  • การปกป้องเครือข่าย IPv4 จากการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ IP.

การดูแลรักษาเครือข่าย IPv4

  • การดูแลรักษาและการบำรุงรักษาเครือข่าย IPv4.

สรุป

IPv4 เป็นโปรโตคอลที่ใช้งานมากในการสื่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่มีจำนวนที่อยู่ IP จำกัด, ทำให้ต้องพัฒนา IPv6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีจำนวนมากมายในปัจจุบัน.

Proxy ที่ทันสมัยและมีคุณภาพคลิก

https://lin.ee/Fgv79qk
https://lin.ee/UghFIdt