HTTP Proxy และ HTTPs Proxy

HTTP Proxy และ HTTPs Proxy

1. HTTP Proxy คืออะไร

HTTP Proxy ไม่เพียงแค่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์เว็บเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่สำคัญ:

  • การควบคุมการเข้าถึง: HTTP Proxy ช่วยในการกำหนดนโยบายและควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม.
  • การแคช (Caching): HTTP Proxy สามารถบันทึกข้อมูลที่ถูกดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์เว็บไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ที่มีคำขอซ้ำสามารถได้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และลดการใช้ทรัพยากรของเครือข่าย.
  • การโต้ตอบ (Response): HTTP Proxy สามารถทำหน้าที่ปรับแต่งหรือแก้ไขคำตอบที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ เช่นการเพิ่มส่วนหัว (header) หรือการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดขนาด.

2. HTTPs คืออะไร

การเข้าใจการทำงานของ HTTPs สามารถเสริมความรู้เพิ่มเติมได้ดังนี้:

  • การเข้ารหัสที่สองทาง: HTTPsใช้การเข้ารหัสที่สองทาง (two-way encryption) ทำให้ข้อมูลที่ถูกส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์เป็นไปในรูปแบบที่เข้ารหัส และถูกถอดรหัสที่ปลายทาง.
  • การตรวจสอบตัวตน (Authentication): ในการทำงานของ HTTPs, เซิร์ฟเวอร์จะมีการตรวจสอบตัวตนโดยใช้ใบรับรอง (certificate) ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเขากำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง.
  • ความปลอดภัยข้างต้นถึงท้าย: ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน HTTPs จะเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งและที่ต้องการถูกถอดรหัสที่ปลายทาง ทำให้เป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับที่มีประสิทธิภาพสูง.

3. ความเป็นมา HTTP และ HTTPs

การพัฒนา HTTP Proxy เกิดขึ้นในช่วงต้นของอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการเข้าถึง. ทว่า, ความเป็นมาของ HTTPs ก่อนหน้านี้มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารออนไลน์เริ่มที่คาดไม่ถึง, โดยเฉพาะการเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกันการถูกดักรับข้อมูล.

4. ความแตกต่าง HTTP และ HTTPS

ความแตกต่างระหว่าง HTTP Proxy และ HTTPs อาจจะทำให้เข้าใจมันยากขึ้น ดังนี้:

  • การเข้ารหัส: HTTP Proxy ไม่ทำการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่ง, ในขณะที่ HTTPs เป็นการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์.
  • ตัวตรวจสอบตัวตน: HTTPs มีการตรวจสอบตัวตนของเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ใบรับรอง, ในขณะที่ HTTP Proxy มักทำหน้าที่เพียงเป็นตัวกลางเพื่อควบคุมการเข้าถึง.

5. สรุป

HTTP และ HTTPs มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บ. HTTP Proxy ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึง, และสามารถแคชข้อมูลเพื่อลดการใช้ทรัพยากรของเครือข่าย. ในที่เดียวกัน, HTTPs Proxy สร้างชั้นความปลอดภัยสองชั้นที่ทำให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสและตรวจสอบตัวตนของเซิร์ฟเวอร์.


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87