Google Analytics คืออะไร ?

Google Analytics คืออะไร ?

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บ ของทาง Google ซึ่งจะติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต ด้วย Google Analytics คุณสามารถติดตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คำหลักที่พวกเขาใช้เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของคุณ เว็บไซต์ที่อ้างอิงการเข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนโต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร และทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์และความพยายามทางการตลาดของคุณ

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ขายเครื่องประดับทำมือ คุณสามารถใช้ Google Analytics เพื่อติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ จำนวนการสั่งซื้อ มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย และอัตราการแปลง (เช่น เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมที่ทำการซื้อ)

คุณยังสามารถใช้ Google Analytics เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูหน้าที่พวกเขาเข้าชม ระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในแต่ละหน้า และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาดู ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ใดได้รับความนิยมและหน้าใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแปลงผู้เยี่ยมชมให้เป็นลูกค้า

คุณยังสามารถใช้ Google Analytics เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แคมเปญ Google Ads คุณสามารถใช้ Google Analytics เพื่อดูจำนวนผู้เยี่ยมชมที่มายังเว็บไซต์ของคุณอันเป็นผลมาจากแคมเปญ และพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญและทำการปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

โดยสรุป Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บฟรีที่ออกแบบโดย Google ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์ของตนอย่างไร ติดตามและรายงานตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชม คำหลักที่พวกเขาใช้เพื่อค้นหาเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่อ้างอิงการเข้าชม และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และความพยายามทางการตลาด ตลอดจนติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87