Google Ads บทเรียนที่ 2

Google Ads บทเรียนที่ 2

เข้าถึงผู้ใช้ที่กำลังค้นหาคุณและควบคุมการทำงานของระบบ Google Ads

1. การเข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสม

1.1 การวิเคราะห์ Keywords

 • ค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง: ใช้ Google Keyword Planner เพื่อค้นหาคำสำคัญที่มีความนิยมและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • คำที่ระบบ Google Ads มองเห็นได้: ใช้รายงาน Search Terms ใน Google Ads เพื่อดูคำที่ผู้ใช้ค้นหาและวางแผนการเพิ่มหรือลดคีย์เวิร์ดตามความเหมาะสม

1.2 การใช้ตัวกระตุ้น

 • ปรับการเสนอราคา: ปรับราคาเสนอเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคำสำคัญที่สำคัญและมีการคลิกบ่อย
 • การใช้ประโยชน์ของ Google Ads: ใช้ประโยชน์ของ Google Ads เช่น Site Link Extensions เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้กับการคลิก

2. การควบคุมการทำงานของระบบ Google Ads

2.1 การกำหนดวงเงิน

 • การตั้งงบประมาณ: กำหนดงบประมาณที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การโฆษณาของคุณ
 • การใช้ Smart Bidding: ให้ระบบปรับการเสนอราคาโดยอัตโนมัติตามเป้าหมายของคุณ

2.2 การปรับกลยุทธ์การเสนอราคา

 • การทดลองกับประโยชน์ต่าง ๆ: ทดลองกับโมเดล Smart Bidding ต่าง ๆ เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสม
 • การปรับเส้นทางการเสนอราคา: ปรับกลยุทธ์การเสนอราคาตามช่วงเวลาหรือกลุ่มโฆษณา

2.3 การทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น

 • การทำงานร่วมกับ Google Analytics: ใช้ข้อมูลจาก Google Analytics เพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุงกำหนดการโฆษณา
 • การทำงานร่วมกับ Google Search Console: ใช้ข้อมูลจาก Google Search Console เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคำสำคัญและการแสดงผลในการค้นหา

3. การวัดและปรับปรุง

3.1 การวัดประสิทธิภาพ

 • การใช้ Conversion Tracking: ติดตั้งระบบ Conversion Tracking เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณา
 • การใช้ Google Analytics: ใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการเข้าชม

3.2 การปรับปรุง

 • การทำ A/B Testing: ทดลอง A/B Testing เพื่อดูว่าข้อความโฆษณาใดที่ทำให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
 • การปรับปรุงหน้าเว็บ: ปรับปรุงหน้าเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลง

การเข้าถึงผู้ใช้และการควบคุมระบบ Google Ads ต้องการวิจัยและปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้โฆษณาของคุณมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

โปรแกรมช่วย โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt