Google Ads บทเรียนที่ 3

Google Ads บทเรียนที่ 3

การเลือกใช้ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดในการประกวดโฆษณา

การทำโฆษณาออนไลน์เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการโปรโมตธุรกิจหรือบริการของคุณ แต่เพื่อให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกใช้ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้น บทความนี้จะช่วยในการเข้าใจและใช้ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดในการประกวดโฆษณาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

1. ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดคืออะไร

ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าโฆษณาของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าผลการค้นหาเมื่อผู้ใช้ทำการค้นหาคำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบริการของคุณ มี 3 ประเภทหลัก

1.1 การทำงานแบบตรงทั้งหมด
การทำงานแบบตรงทั้งหมดเป็นการกำหนดให้โฆษณาของคุณปรากฏเฉพาะเมื่อมีการค้นหาด้วยคำหรือวลีที่คุณระบุไว้ ตัวอย่างเช่น "บริการตัดหญ้า" จะทำให้โฆษณาของคุณปรากฏเมื่อมีการค้นหาคำนี้เท่านั้น

1.2 การทำงานแบบวลี
การทำงานแบบวลีช่วยให้โฆษณาของคุณปรากฏเมื่อมีการค้นหาคำหรือวลีที่มีความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดของคุณ ตัวอย่างเช่น "บริการรับจ้างตัดหญ้า" จะทำให้โฆษณาของคุณปรากฏเมื่อมีการค้นหาวลีนี้หรือคำที่มีความคล้ายคลึง

1.3 การทำงานแบบกว้าง
การทำงานแบบกว้างช่วยให้โฆษณาของคุณมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดของคุณ แม้จะไม่ตรงตามคำหรือวลีที่ระบุ ตัวอย่างเช่น "ค่าพรวนดิน" อาจทำให้โฆษณาของคุณปรากฏในผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาสวน

2. วิธีใช้ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด

การเลือกใช้ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณและกลยุทธ์การโฆษณาที่คุณต้องการดำเนินการ:

2.1 การทำงานแบบตรงทั้งหมด

  • ใช้เมื่อต้องการควบคุมเพื่อให้โฆษณาปรากฏเฉพาะเมื่อมีการค้นหาคำหรือวลีที่ถูกต้อง
  • มีการเข้าถึงน้อยที่สุด แต่โฆษณาจะเป็นไปตามคำหรือวลีที่ระบุ

2.2 การทำงานแบบวลี

  • ช่วยในการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้น
  • โฆษณาของคุณจะปรากฏเมื่อมีการค้นหาวลีหรือคำที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดของคุณ

2.3 การทำงานแบบกว้าง

  • ช่วยให้โฆษณามีโอกาสแสดงมากที่สุด
  • อาจทำให้งบประมาณในการโฆษณาในระยะเวลาสั้น

เพื่อเลือกประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดในแท็บคีย์เวิร์ดของบัญชีหรือเพิ่มคีย์เวิร์ดในโฆษณาของคุณ ให้เลือกตามเป้าหมายและยึดตามกลยุทธ์การตลาดของคุณอย่างรอบคอบ เพื่อให้การโฆษณาของคุณมีผลสำเร็จที่สูงที่สุดในการประกวดในท้องตลาดออนไลน์


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

โปรแกรมช่วย โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt