เกี่ยวกับการประมูลโฆษณา

เกี่ยวกับการประมูลโฆษณา

Facebook ใช้การประมูลโฆษณาเพื่อเลือกโฆษณาที่ดีที่สุดที่จะแสดงให้บุคคลนั้นๆ เห็นภายในช่วงเวลาที่กำหนด โฆษณาที่ชนะการประมูลช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งผู้คนและธุรกิจ ความเข้าใจในการประมูลโฆษณาสามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณาของคุณได้

การประมูลโฆษณาเกิดขึ้นเมื่อใด

ทุกครั้งที่มีโอกาสแสดงโฆษณา การประมูลราคาจะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดว่าโฆษณาใดที่จะแสดงให้ผู้คนเห็น การประมูลราคานับพันล้านครั้งเกิดขึ้นทุกวันบนกลุ่มแอพของ Facebook

ใครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประมูลราคาแต่ละครั้ง

เมื่อผู้ลงโฆษณาสร้างโฆษณา พวกเขาจะแจ้งให้ Facebook ทราบว่าต้องการแสดงโฆษณาของตนให้กับใครโดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบุคคลหนึ่งคนสามารถอยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผู้ลงโฆษณารายหนึ่งกำหนดเป้าหมายเป็นผู้หญิงที่ชื่นชอบการเล่นสกี ขณะที่ผู้ลงโฆษณาอีกรายกำหนดเป้าหมายเป็นผู้เล่นสกีทั้งหมดในแคลิฟอร์เนีย บุคคลเดียวกัน (ในกรณีนี้คือ ผู้เล่นสกีที่เป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย) สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายให้กับผู้ลงโฆษณาทั้งสองรายได้

เมื่อมีโอกาสแสดงโฆษณาให้ผู้คนเห็น โฆษณาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลราคา

ระบบจะระบุผู้ชนะการประมูลราคาอย่างไร

โฆษณาที่ชนะการประมูลราคาจะเป็นโฆษณาที่มีมูลค่ารวมสูงสุด เพื่อทำให้มั่นใจว่าโฆษณาที่ชนะจะเพิ่มคุณค่าให้กับทั้งผู้คนและธุรกิจ โดยมูลค่ารวมเป็นการรวมกันของ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่:

  • ราคาประมูล: ราคาประมูลที่กำหนดโดยผู้ลงโฆษณาให้แก่โฆษณาดังกล่าว (พูดง่ายๆ คือจำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาเต็มใจจะจ่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ) ซึ่งวิธีการจัดการราคาประมูลของคุณในการประมูลโฆษณามีอยู่หลายวิธี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถศึกษากลยุทธ์ราคาประมูล
  • อัตราการดำเนินการโดยประมาณ: การประมาณการมีส่วนร่วมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือการเกิดคอนเวอร์ชั่นจากโฆษณาใดโฆษณาหนึ่ง (พูดง่ายๆ คือความเป็นไปได้ในการแสดงโฆษณาให้กับบุคคลที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ผู้ลงโฆษณาต้องการ)           หมายเหตุ: การมีส่วนร่วมในคลิกเบตหรือการล่อให้มีส่วนร่วมจะไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา
  • คุณภาพของโฆษณา: การวัดคุณภาพของโฆษณาโดยกำหนดจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นคำติชมจากผู้คนที่รับชมหรือซ่อนโฆษณาชิ้นดังกล่าว รวมไปถึงการประเมินคุณลักษณะที่มีคุณภาพต่ำในโฆษณาชิ้นนั้น เช่น การกักข้อมูล การใช้ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้นหรือตกใจ และการล่อให้มีส่วนร่วม เป็นต้น

เมื่อรวมกันแล้ว อัตราการดำเนินการโดยประมาณและคุณภาพของโฆษณาจะเป็นตัววัดความเกี่ยวข้องของโฆษณา และเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของการประมูลราคา ดังนั้น โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนมากกว่าจึงมีโอกาสชนะโฆษณาที่มีราคาประมูลสูงกว่าในการประมูลราคาได้ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของโฆษณาเพื่อวิเคราะห์ว่าโฆษณาของคุณที่เผยแพร่ไปแล้วมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณเข้าถึงหรือไม่ได้

Facebook อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพและความเกี่ยวข้องของโฆษณา การทดสอบและรองรับประเภทโฆษณาและผลิตภัณฑ์โฆษณา การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย การบังคับใช้นโยบายของ Facebook หรือการปรับการประมูลราคาให้เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์และราคาประมูล แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจากที่คุณประมูลเพื่อแสดงโฆษณาของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณ โปรดดูที่หัวข้อ "เกี่ยวกับงบประมาณ" และ "เกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนและราคาประมูล" ที่ได้เขียนไว้


นับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

โปรแกรมฟาร์มบัญชี Facebook โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87