Domain Authority คืออะไร

Domain Authority คืออะไร

Domain Authority (DA) เป็นเมตริกที่ประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือโดเมน คำนวณโดย Moz โดยใช้อัลกอริทึมที่พิจารณาปัจจัยหลายประการ รวมถึงจำนวนลิงก์ย้อนกลับ (backlinks) คุณภาพของลิงก์ย้อนกลับ เนื้อหาของเว็บไซต์ และอายุของเว็บไซต์

ความหมายของ DA

DA ย่อมาจาก Domain Authority หมายถึง อำนาจโดเมน ซึ่งเปรียบเสมือนเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หนึ่ง ๆ เว็บไซต์ที่มี DA สูงจะมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาที่สูงกว่าเว็บไซต์ที่มี DA ต่ำ

ระดับของ DA

DA มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่าแสดงถึงความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น เว็บไซต์ทั่วไปจะมี DA อยู่ที่ประมาณ 20-40 เว็บไซต์ที่มี DA สูง เช่น Google, Wikipedia, Amazon, YouTube, Facebook จะมี DA อยู่ที่ประมาณ 90-100

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ DA

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ DA ได้แก่

 • จำนวนลิงก์ย้อนกลับ (Backlink): จำนวนลิงก์ย้อนกลับที่ชี้ไปยังเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนด DA เว็บไซต์ที่มีลิงก์ย้อนกลับจำนวนมากจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงจะมี DA สูง
 • คุณภาพของลิงก์ย้อนกลับ (Backlink): คุณภาพของลิงก์ย้อนกลับก็มีความสำคัญเช่นกัน ลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นคุณภาพสูงจะให้คะแนน DA สูงกว่าลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์ที่ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 • เนื้อหาของเว็บไซต์: เนื้อหาของเว็บไซต์ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและมีความเกี่ยวข้องกับคำหลักที่ต้องการจะได้รับการจัดทำดัชนีโดย Google ได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ DA
 • อายุของเว็บไซต์: อายุของเว็บไซต์ก็อาจส่งผลต่อ DA เช่นกัน เว็บไซต์ที่มีอายุนานและมีประวัติที่ดีมักจะได้รับการพิจารณาว่ามี DA สูง

วิธีปรับปรุง DA

คุณสามารถปรับปรุง DA ของเว็บไซต์ของคุณได้โดยใช้กลยุทธ์ SEO ต่างๆ เช่น

 • การเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพสูง: เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อ DA ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและมีความเกี่ยวข้องกับคำหลักที่ต้องการ
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์: การมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ เช่น การตอบคำถามในเว็บไซต์ Q&A หรือการโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย จะช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงเว็บไซต์ของคุณและดึงดูดลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์อื่น ๆ
 • การสร้างลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์อื่น ๆ: การสร้างลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์อื่น ๆ จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น คุณสามารถสร้างลิงก์ย้อนกลับได้หลายวิธี เช่น การเขียนบทความให้เว็บไซต์อื่น ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนลิงก์

ตัวอย่างระดับ DA ของเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่

 • Google: 99
 • Wikipedia: 95
 • Amazon: 94
 • YouTube: 93
 • Facebook: 92

สรุป

Domain Authority เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหา หากคุณต้องการทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในผลการค้นหาที่สูงขึ้น คุณควรให้ความสำคัญกับการเพิ่ม DA ของเว็บไซต์


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

โปรแกรมช่วย โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7