ช่องทางการชำระเงินของ Twitter

ช่องทางการชำระเงินของ Twitter

ช่องทางการชำระเงินของ Twitter นั้นไม่ได้หลากหลายเหมือนแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มอื่น ซึ่งการชำระเงินมีเพียงการชำระเงินผ่านบัตร เดบิต/เครดิต เท่านนั้น

วิธีการเพิ่มบัตร

1.เมื่อคุณเข้ามาหน้าโฆษณา ช่องทางการชำระเงินจะอยู่ด้านขวามือ

2.จากนั้นให้คุณเลือกเมนู "Add new payment method"

3.เมื่อเราเข้ามาในหน้าของการเพิ่มบัตรเครดิตใหม่ ระบบจะถามถึงสถานะภาษีของคุณ

  • Business: If you stand to gain an economic advantage by promoting goods and services on Twitter Ads.
    (หากคุณได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการโปรโมตสินค้าและบริการบน Twitter Ads)
  • Personal: If you use Twitter Ads for a private, non-business purpose.
    (หากคุณใช้โฆษณา Twitter เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่ธุรกิจ)

 กรณีที่เราเป็นบุคคลที่ต้องการลงโฆษณาให้เลือกเมนูแรก

4.ในส่วนนี้จะต้องกรอกที่อยู่ของบริษัท ถ้าคุณไม่มีที่อยู่บริษัทคุณสามารถกรอกที่อยู่ปัจจุบันของคุณได้

หลังจากกรอกที่อยู่เสร็จ ระบบจะถามถึงรหัสภาษีและอื่น ให้คุณกรอกตามความจริงตอบตามความจริงได้เลย

  1)คุณมีรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

  2)คุณเป็นเอเจนซี่ที่ซื้อในนามของผู้ลงโฆษณาหรือไม่?

  3)ผู้ลงโฆษณาอยู่ในฝรั่งเศสหรือโฆษณากำหนดเป้าหมายไปยังฝรั่งเศส

5.กรอกข้อมูล บัตรเดบิต/เครดิต และที่อยู่เรียกเก็บเงิน(สามารถกรอกที่อยู่ปัจจุบันของคุณได้) เมื่อกรอกเรียบร้อย ให้กด บันทึก

หมายเหตุ: หากคุณถูกเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 Twitter จะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% สำหรับลูกค้าไทยที่ (1) ไม่ได้เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยในโปรไฟล์ของพวกเขา และ (2) ชำระค่าโฆษณา Twitter ผ่านบัตรเครดิต หากคุณเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดป้อนอัปเดตข้อมูลภาษีในโปรไฟล์ของคุณ อัปเดตข้อมูลภาษีของคุณ


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt