ลิงค์ย้อนกลับ หรือ Backlink คืออะไร

ลิงค์ย้อนกลับ หรือ Backlink คืออะไร

Backlink คือ ลิงก์ที่ชี้จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเรา เปรียบเสมือนเป็นการโหวตจากเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่ง Google ใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าเว็บไซต์ของเรามีคนพูดถึง เชื่อถือมากแค่ไหน ยิ่งเว็บไซต์ของเรามีลิงก์คุณภาพมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีค่า PageRank เยอะ และมีโอกาสที่จะทำ SEO แล้วติดอันดับได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

Backlink สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้หลายประเภท ดังนี้

 • DoFollow Backlink: เป็นลิงก์ที่ส่งค่า PageRank ให้กับเว็บไซต์ที่เราลิงก์มา ลิงก์ประเภทนี้มีความสำคัญต่อ SEO มากที่สุด
 • NoFollow Backlink: เป็นลิงก์ที่ไม่ให้ค่า PageRank ให้กับเว็บไซต์ที่เราลิงก์มา ลิงก์ประเภทนี้มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การอ้างอิงแหล่งข้อมูล หรือเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์
 • Internal Backlink: เป็นลิงก์ที่ชี้จากหน้าหนึ่งไปยังหน้าอื่นในเว็บไซต์เดียวกัน ลิงก์ประเภทนี้มีความสำคัญต่อ SEO เช่นกัน เพราะช่วยให้ Google เข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น
 • External Backlink: เป็นลิงก์ที่ชี้จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเรา ลิงก์ประเภทนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อ SEO เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเว็บไซต์ของเราได้รับการยอมรับจากเว็บไซต์อื่น ๆ มากแค่ไหน

คุณภาพของ Backlink นั้นมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของ SEO เช่นกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ Backlink ได้แก่

 • ความเกี่ยวข้อง: ลิงก์ควรชี้ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน ลิงก์ที่ชี้ไปยังเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกันจะไม่ส่งผลดีต่อ SEO ของเว็บไซต์เรา
 • ความน่าเชื่อถือ: เว็บไซต์ที่ลิงก์มาควรมีความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงจะให้ค่า PageRank ให้กับเว็บไซต์ของเรามากกว่าเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ
 • ธรรมชาติ: ลิงก์ควรเป็นลิงก์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง ลิงก์ที่สร้างขึ้นอย่างจงใจหรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติอาจส่งผลเสียต่อ SEO ของเว็บไซต์เรา

การสร้าง Backlink สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • การสร้าง Backlink ด้วยตัวเอง: สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนบทความให้เว็บไซต์อื่น ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนลิงก์
 • การได้รับ Backlink จากธรรมชาติ: สามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการกล่าวถึงจากเว็บไซต์อื่น ๆ เอง

การสร้าง Backlink ด้วยตัวเองสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • เขียนบทความให้เว็บไซต์อื่น ๆ: เป็นการเขียนบทความให้เว็บไซต์อื่น ๆ เผยแพร่ โดยมักเป็นบทความที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เว็บไซต์ที่เผยแพร่บทความของเราก็จะลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของเรา
 • เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย: เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดโดยเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น การประกวดเขียนบทความ การประกวดภาพถ่าย เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้มักจะมีรางวัลเป็นลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของเรา
 • การทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนลิงก์: เป็นการแลกเปลี่ยนลิงก์กับเว็บไซต์อื่น ๆ โดยแต่ละเว็บไซต์จะลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อตกลงนี้ควรทำอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อ SEO ของเว็บไซต์เรา

การสร้าง Backlink จากธรรมชาติสามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่มีคุณภาพจะดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจและนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เว็บไซต์ของเราได้รับ Backlink ตามมา

สรุป

Backlink เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ SEO หากคุณต้องการทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในผลการค้นหาที่สูงขึ้น คุณควรให้ความสำคัญกับการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/S4Ta8Yy

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

โปรแกรมช่วย โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7