แนะนำตัว น้ำหนาว

แนะนำตัว น้ำหนาว

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อน้ำหนาว อายุ 25 ดิฉันเรียนจบไอธีธุรกิจ จึงค่อนข้างมีพื้นฐานความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ + การใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ
ในการทำการตลาด

ชื่นชอบศึกษาเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ชอบทำ SWOT เพื่อดูข้อเปรียบเทียบการตลาดของเราและคู่แข่ง ชอบวิเคราะห์ target กลุ่มเป้าหมายของสินค้า ในครั้งหน้าน้ำหนาวจะมาแชร์ทริค ความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ ในการทำการตลาดในแบบของน้ำหนาว ฝากติดตามด้วยนะคะ