แบนด์วิธ(Bandwidth) คืออะไร?

แบนด์วิธ(Bandwidth) คืออะไร?

แบนด์วิธ(Bandwidth) คืออะไร

แบนด์วิธ (Bandwidth) หมายถึง ปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data-Transfer) ทางอินเทอร์เน็ต โดยคำว่า "Bandwidth" เกิดจากการรวมคำของ "Band" ที่หมายถึง คลื่นความถี่ และ "Width" ที่หมายถึง ความกว้าง ดังนั้นเมื่อรวมกัน Bandwidth จึงแปลว่า ความกว้างของคลื่นความถี่ ซึ่งยิ่ง Bandwidth ของอินเทอร์เน็ตมีค่ามากเท่าใด ความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็จะมากขึ้นเท่านั้น

เปรียบเทียบภาพรวมให้เข้าใจง่ายขึ้น

ลองจินตนาการว่าคุณต้องการส่งน้ำจากจุด A ไปยังจุด B การส่งน้ำที่ง่ายที่สุดคือใช้ท่อน้ำ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่างกัน ยิ่งท่อน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าท่อน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางแคบ ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านก็จะน้อยลงตามไปด้วย

ในทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Bandwidth ก็เปรียบเสมือนท่อน้ำนี้ที่คอยส่งข้อมูลไปมาระหว่างกัน โดยความเร็วในการส่งข้อมูลจะวัดเป็นหน่วยบิตต่อวินาที (Bit per second) เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการที่ความเร็ว 300/300 Mbps หมายความว่าในเวลา 1 วินาที สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 300 ล้านบิตต่อวินาที

อย่างไรก็ตาม บางครั้งผู้ใช้บริการอาจพบว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการระบุไว้ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูล และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน

หลักการทำงานของแบนด์บิธ(Bandwidth)

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ลองเปรียบเทียบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นประปาหมู่บ้าน และผู้ใช้บริการเป็นชาวบ้าน แต่ละบ้านที่ต้องการใช้น้ำจะไปแจ้งประปาหมู่บ้าน ซึ่งจะเดินท่อ (Bandwidth) ไปยังบ้านแต่ละหลัง หากต้องการให้น้ำไหลเร็วและแรงก็สามารถแจ้งให้ประปาหมู่บ้านเปลี่ยนขนาดท่อ (Bandwidth) ที่สามารถส่งน้ำได้ตามที่ต้องการ

ความสำคัญของแบนด์บิธ(Bandwidth)

Bandwidth เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน การติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล การส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ หรือการส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ ล้วนต้องใช้อินเทอร์เน็ต Bandwidth จึงเป็นช่องทางสำคัญในการส่งข้อมูลเหล่านี้

สรุปภาพรวมของแบนด์บิธ(Bandwidth)

แบนด์วิธ (Bandwidth) คือ ความกว้างของคลื่นความถี่ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ยิ่งมีแบนด์วิธ (Bandwidth) มาก ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็จะสูงขึ้น เปรียบได้กับท่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านก็จะมากตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการบางครั้งอาจพบว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อาจมีปัญหาหรือมีประสิทธิภาพต่ำลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตล่าช้า


ขอบคุณผู้สนับสนุน

https://lin.ee/UghFIdt
https://lin.ee/S4Ta8Yy