แอดอนุมัติแล้ว แต่แอดไม่วิ่ง แอดไม่กินเงิน ทำยังไง ?

แอดอนุมัติแล้ว แต่แอดไม่วิ่ง แอดไม่กินเงิน ทำยังไง ?

ปัญหานี้ไม่ค่อยเจอบ่อยมาก แต่ก็ยังมีเกิดขึ้นเรื่อยๆ สำหรับคนที่ยิงแอดบ่อยๆจะไม่ค่อยเจอ เพราะมีการปรับแอดของตัวเองตามประสบการณ์จนไม่รู้ตัว

มาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้กันดีกว่า
อันดับแรกให้เราเข้าเช็คสถานะบัญชี และเพจก่อน ที่เมนู "หน้าหลักการสนับสนุนทางธุรกิจ"

โดยส่วนมากจะเกิดจาก

1. กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป
2. งบในการยิงน้อยเกินไป
3. กลุ่มเป้าหมายทับซ้อนกัน
4. ตัวหนังสือในรูปภาพเยอะเกินไป
5. โอกาสในการเกิดผลลัพธ์น้อยเกินไป
6. ปัญหาจากระบบ

มาดูการแก้ปัญากัน
1. กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป
** ลองเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดอาจจะช่วยได้
กลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดก็เป็นส่วนสำคัญถ้ายิงแต่กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไปการนำส่งโฆษณาก็อาจจะนำส่งได้น้อยหรืออาจจะไม่นำส่งเลย ในการยิงแอดถ้ามีปัญหาแอดไม่นำส่งหรือว่าแอดนำส่งช้าหรือแอดไม่กินเงินต่างๆก็ลองเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดดูก่อนหรือยิงแบบไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายก็ได้

2. งบในการยิงน้อยเกินไป
แน่นอนว่าเราไม่ได้ยิงแอดคนเดียว แอดที่ส่งออกก็จะไปแข่งขันกับแอดตัวอื่นๆที่คนอื่นยิงแอดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเพิ่มราคาประมูลก็อาจจะช่วยให้แอดนำส่งเร็วขึ้น แต่การเร่งแบบนี้ก็ต้องรับกับค่าแอดที่สูงขึ้นเหมือนกัน

3. กลุ่มเป้าหมายทับซ้อนกัน
ปัญหานี้แก้แบบข้อ 1. กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป ได้เลย

4. ตัวหนังสือในรูปภาพเยอะเกินไป
ควรปรับสมดุลเช่นใช้ตัวหนังสือในภาพให้น้อยลงแต่สื่อถึงสินค้าหรือเป้าหมายได้ชัดเจน แล้วเพิ่มตัวหนังสือในแคปชั่นแทน

5. โอกาสในการเกิดผลลัพธ์น้อยเกินไป
ปัญหานี้แก้แบบข้อ 1. กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป ได้เลย โดยปรับให้จำนวนคนในกลุ่มเป้าหมายเยอะๆ

หากตรวจสอบแล้วไม่มีทั้ง ข้อ 1 - ข้อ 5 ให้เช็คเงินในบัตรว่ามียอดเงินพอหรือไม่ แล้วลองเข้าบูธโพสในเพจก่อน(กรณีใช้บัตรเสมือนแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้บัตรจริง หรือเปลี่ยนเป็นการเติมเงินแทน)


6. ปัญหาจากระบบ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของเราทุกๆคน เพราะระบบของทางเฟสบุ๊คก็จะมีการปรับเรื่อยๆ ปรับหลังบ้านบ้าง แก้ไขเรื่องแอด หรือบ้างก็ปรับเรื่องการเงิน

หมายเหตุ : เนื่องจากสาเหตูที่เกิดมีหลายอย่าง และไม่สามารถระบุได้ 100% เพราะระบบของเฟสบุ๊คมีการปรับอยู่เรื่อยๆ หรืออาจเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือบัค(สาเหตุนี้เกิดขึ้นน้อยมากๆ)


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

Proxy แบบคงที่ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ