10 เทคนิคการเขียนแผนการตลาด มีอะไรบ้าง

10 เทคนิคการเขียนแผนการตลาด มีอะไรบ้าง

การสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้สำเร็จ แต่ยังช่วยให้สามารถนำทางผ่านตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมั่นใจ ในบทความนี้ จะนำเสนอ 10 เทคนิคหลักที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสร้างแผนการตลาดที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ แต่ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดได้ดีที่สุด

1. ตั้งเป้าหมายทางการตลาดอย่างชาญฉลาด (SMART)

การตั้งเป้าหมายทางการตลาดอย่างชาญฉลาด (SMART) เป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายได้แบบมีโครงสร้างและชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการตลาด โดยหลักการ SMART ประกอบด้วย:

 • Specific (เฉพาะเจาะจง): เป้าหมายควรมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทีมงานเข้าใจได้ง่ายว่าคาดหวังผลลัพธ์อย่างไร ตัวอย่างเช่น แทนที่จะกำหนดเป้าหมายว่า "เพิ่มยอดขาย" ควรเจาะจงเป็น "เพิ่มยอดขายสินค้า X จำนวน 20% ภายใน 6 เดือน".
 • Measurable (วัดผลได้): เป้าหมายควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อที่เราสามารถวัดและติดตามผลลัพธ์ได้ ตัวอย่างเช่น "เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 500 คนในไตรมาสถัดไป".
 • Attainable (สามารถทำได้จริง): เป้าหมายที่ตั้งควรอยู่ในระดับที่ท้าทายแต่ยังคงทำได้ ควรคำนึงถึงทรัพยากรและข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • Realistic (เป็นจริงได้): เป้าหมายควรสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันและศักยภาพของธุรกิจ ควรหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปจนไม่สามารถบรรลุได้
 • Time-bound (มีกำหนดเวลา): เป้าหมายควรมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจและช่วยให้ทีมงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทำ Landscape Research

การทำ Landscape Research หรือการวิจัยภูมิทัศน์ตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าใจทั้งภาพรวมและรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงการรู้จักคู่แข่งและการวางตำแหน่งของตัวเองในตลาดนั้น ๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1) ทำความรู้จักตัวเอง:

 • จุดแข็ง (Strengths): คือสิ่งที่ธุรกิจของคุณทำได้ดีกว่าคู่แข่ง อาจเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้า, บริการหลังการขาย, เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น
 • จุดอ่อน (Weaknesses): สิ่งที่ธุรกิจของคุณยังทำไม่ดีพอหรือเป็นจุดที่ต้องพัฒนา เช่น การจัดการภายในที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ, ทรัพยากรที่จำกัด เป็นต้น

2) ทำความรู้จักตลาด:

 • โอกาส (Opportunities): ประเมินโอกาสทางตลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น แนวโน้มตลาดที่กำลังเติบโต, ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น
 • อุปสรรค (Threats): ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ เช่น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น, กฎหมายและระเบียบใหม่ ๆ, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงลักษณะนิสัย ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อ จะช่วยให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Buyer Persona: ตัวตนของผู้ซื้อในอุดมคติ

"Buyer Persona" เป็นการสร้างโปรไฟล์จำลองของลูกค้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ การสร้าง Buyer Persona ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อทำให้เข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งรวมถึง:

 • ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า: เช่น เพศ, อายุ, สถานที่อยู่อาศัย, ระดับการศึกษา, อาชีพ ฯลฯ
 • เป้าหมายและความท้าทาย: สิ่งที่ลูกค้าพยายามบรรลุหรือปัญหาที่พวกเขาต้องการแก้ไข
 • ความสนใจและงานอดิเรก: สิ่งที่ลูกค้าสนใจหรือทำในเวลาว่างของพวกเขา
 • พฤติกรรมการซื้อและช่องทางการสื่อสาร: พฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงช่องทางที่พวกเขาใช้ในการรับข้อมูลหรือสื่อสาร

ความสำคัญของ Buyer Persona

การมี Buyer Persona ที่ชัดเจนช่วยให้ธุรกิจสามารถ:

 • ปรับแต่งข้อเสนอ: สร้างข้อเสนอที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้โดยตรง
 • เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม: ทราบถึงช่องทางที่ลูกค้าของคุณใช้บ่อย ช่วยให้การตลาดของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์: ผ่านการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องและมีความหมายสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

4. เข้าใจ Sales Funnel และ Customer Journey

Sales Funnel เป็นรูปแบบกราฟิกที่แสดงถึงกระบวนการที่ลูกค้าจะผ่านมาก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยปกติจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก:

 1. Top of the Funnel (TOFU): ช่วงนี้เป็น "ระยะการรับรู้" ซึ่งผู้บริโภคเริ่มต้นรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณหรือมีความต้องการเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
 2. Middle of the Funnel (MOFU): ช่วง "การพิจารณา" ซึ่งลูกค้าเริ่มทำการวิจัยและพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
 3. Bottom of the Funnel (BOFU): ใน "ระยะการตัดสินใจ" นี้ลูกค้าพร้อมที่จะทำการซื้อหลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลและตัวเลือกต่างๆ อย่างละเอียด

Customer Journey เป็นการมองกระบวนการซื้อของลูกค้าในมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีกับแบรนด์ของคุณ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการรับรู้ไปจนถึงหลังการขาย โดยประกอบด้วย:

 • การรับรู้ (Awareness): ลูกค้ารับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการและเริ่มค้นหาข้อมูล
 • การพิจารณา (Consideration): ลูกค้าเริ่มพิจารณาและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ
 • การตัดสินใจ (Decision): ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ของคุณ
 • ความภักดี (Loyalty): หลังจากการซื้อ ลูกค้ามีความพึงพอใจและกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์

5. เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาด

พิจารณากลยุทธ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด ตั้งแต่ Inbound Marketing ไปจนถึง Outbound Marketing

Inbound Marketing เป็นวิธีการทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาคุณภาพที่ดึงดูดผู้คนเข้าสู่ธุรกิจของคุณ โดยไม่ต้องออกไปหาลูกค้า มันรวมถึง:

 • การตลาดเนื้อหา (Content Marketing): การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น บทความบล็อก วิดีโอ หรือพอดคาสต์
 • การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing, SEM): การปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ได้คะแนนสูงในเครื่องมือค้นหาและเพิ่มการมองเห็น
 • การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing): การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย

Outbound Marketing เป็นวิธีการตลาดแบบดั้งเดิมที่ธุรกิจออกไปหาลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตรง รวมถึง:

 • โฆษณาแบบดั้งเดิม: เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือพิมพ์
 • การขายตรง: การติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านการเยี่ยมชมหรือการโทรศัพท์
 • การส่งอีเมลเชิงพาณิชย์: การส่งอีเมลโฆษณาหรือข้อเสนอโดยตรงถึงลูกค้า

6. เลือกสื่อหรือช่องทางในการทำการตลาด

การเลือกสื่อหรือช่องทางในการทำการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารทางการตลาดของคุณสามารถเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือประเด็นหลักที่ควรพิจารณาในการเลือกสื่อหรือช่องทางการตลาด:

รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 • การทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ เพศ อาชีพ ความสนใจ และพฤติกรรมการใช้สื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมได้

เข้าใจช่องทางต่างๆ

 • โซเชียลมีเดียมีหลายแพลตฟอร์ม แต่ละแพลตฟอร์มมีลักษณะและกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เช่น Instagram นิยมในหมู่วัยรุ่นและคนหนุ่มสาว ในขณะที่ LinkedIn นิยมในหมู่มืออาชีพและธุรกิจ
 • อีเมลมีประสิทธิภาพในการส่งข้อความที่เจาะจงและส่วนบุคคลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
 • เว็บไซต์เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความน่าเชื่อถือ

ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

 • ช่องทางต่างๆ มีต้นทุนและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน การประเมิน ROI จากแคมเปญที่ผ่านมาสามารถช่วยให้คุณเลือกช่องทางที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดตามงบประมาณที่มี

การบูรณาการช่องทาง

 • การใช้หลายช่องทางในการทำการตลาดแบบบูรณาการสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดผู้ติดตามให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

การตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • การตรวจสอบผลลัพธ์จากแคมเปญต่างๆ และการปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อมูลที่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดของคุณ

7. แผนการเงินและงบประมาณ


การวางแผนการเงินและกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย ต่อไปนี้คือคำแนะนำในการวางแผนการเงินและงบประมาณ

กำหนดเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจน
ก่อนที่คุณจะกำหนดงบประมาณสำหรับการตลาด คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการให้กิจกรรมทางการตลาดนั้นส่งผลอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม หรือเพิ่มการรับรู้แบรนด์

ทำความเข้าใจต้นทุนและROI
ประเมินต้นทุนสำหรับกิจกรรมและช่องทางการตลาดต่างๆ รวมถึงคาดการณ์ ROI (Return on Investment) หรือผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรงบประมาณไปยังช่องทางหรือกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จัดสรรงบประมาณอย่างยืดหยุ่น
ในโลกของการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนการตลาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
การติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์จากกิจกรรมทางการตลาดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างบประมาณที่จัดสรรไปนั้นได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือจัดสรรงบประมาณไปยังกิจกรรมอื่น

ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยวางแผน
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยให้การวางแผนการเงินและงบประมาณสำหรับการตลาดง่ายขึ้น การใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือ KPIs

การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือ KPIs (Key Performance Indicators) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวางแผนการตลาด เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบและวัดผลความสำเร็จของกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างชัดเจน โดย KPIs ควรถูกเลือกให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดและเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจ

การเลือก KPIs

 • เลือก KPIs ที่เกี่ยวข้อง: ตัวชี้วัดควรเกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายทางการตลาด ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายคือการเพิ่มยอดขาย ตัวชี้วัดอาจเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดขาย หรือจำนวนการซื้อซ้ำจากลูกค้า
 • วัดผลได้: KPIs ต้องสามารถวัดผลได้โดยใช้ตัวเลขหรือข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลลัพธ์ได้ง่าย
 • เป็นจริงได้: ตั้ง KPIs ที่มีความเป็นไปได้สูง โดยพิจารณาจากทรัพยากรและสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ
 • มีกำหนดเวลา: กำหนดกรอบเวลาในการบรรลุ KPIs เพื่อช่วยให้ทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเร่งดำเนินการให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

ตัวอย่างของ KPIs ในการตลาด

 • CPA (Cost Per Acquisition): ต้นทุนเฉลี่ยในการได้มาซึ่งลูกค้าหนึ่งคน
 • CPL (Cost Per Lead): ต้นทุนเฉลี่ยในการได้มาซึ่งลีดหนึ่งคน
 • ROAS (Return on Advertising Spend): ผลตอบแทนจากการลงทุนโฆษณา
 • Conversion Rate: เปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมที่แปลงเป็นการขายหรือการนำไปใช้งาน
 • Engagement Rate บนโซเชียลมีเดีย: เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเนื้อหาโซเชียลมีเดีย

9. สร้างแผนดำเนินงาน

การสร้างแผนดำเนินงาน (Timeline & Calendar) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวางแผนการตลาดที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ แผนดำเนินงานจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด นี่คือคำแนะนำสำคัญในการสร้างแผนดำเนินงาน:

กำหนดกิจกรรมและงานที่จำเป็น

 • แบ่งแยกกิจกรรมทางการตลาดตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เช่น การสร้างเนื้อหา, โฆษณา, การตลาดผ่านอีเมล, การเปิดตัวสินค้าใหม่
 • ระบุงานที่ต้องทำในแต่ละกิจกรรม เช่น การออกแบบ, การเขียน, การทดสอบ, การเผยแพร่

กำหนดระยะเวลาและเส้นตาย

 • สร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละกิจกรรมและงานย่อย เพื่อให้ทีมงานทราบเส้นตายและสามารถวางแผนการทำงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • ให้ความยืดหยุ่นเพียงพอในไทม์ไลน์ เพื่อรองรับปัญหาหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

ระบุทีมงานและผู้รับผิดชอบ

 • ระบุชื่อของผู้รับผิดชอบหลักสำหรับแต่ละกิจกรรมหรืองานย่อย เพื่อให้ชัดเจนว่าใครต้องทำอะไร
 • สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีม เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงแผน

 • จัดทำการประชุมทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามความจำเป็น
 • ใช้เครื่องมือการจัดการโปรเจ็กต์ เช่น Asana, Trello, หรือ Monday.com เพื่อติดตามความคืบหน้าและสื่อสารภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. วัดผลลัพธ์และปรับปรุงอยู่เสมอ

การวัดผลลัพธ์และปรับปรุงแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรับรองว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของคุณจะมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้านล่างนี้คือขั้นตอนหลักๆ ในการวัดผลลัพธ์และทำการปรับปรุง

การปรับใช้เทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงเป้าหมายและปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น


สนับสนุนเว็บไซต์ โดย

บัญชี Facebook คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/AcTMK87

โปรแกรมฟาร์มบัญชี Facebook โพส แชร์ คอมเม้น อัตโนมัติ คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/5bhvot7

ระบบหลบบอทแอด Google Facebook สำหรับสายเทา คลิกเพื่อสั่งซื้อ

https://lin.ee/UghFIdt